LOGIN
shirazi.ir
اسلام و سياست
ناشر :
مطالعه
pdf دریافت ‏ 25 مهر 1402 - 2 ربيع الثاني 1445

برخى گمان مى‏كنند كه سياست هيچ پيوندى با دين ندارد ؛ چرا كه دين يك امر روحانى و معنوى است و شامل فضايل و معنويات مى‏باشد امّا سياست ـ معمولاً ـ غرق در ماديات و نيرنگ و فريب و ستم و خودكامگى و... است.

ليكن با مطالعه اين كتاب ارزشمند در مى‏يابيد كه سياست ، به معناى درست آن ، بخش جداناپذيرى از دين مقدس اسلام است كه خداوند آن را براى جامعه بشرى ، از زمان بعثت پيامبر  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم تا روز قيامت ، برگزيده است ؛ زيرا ، سياست كه به معناى « اداره كشور و مردم » است در فرهنگ و قاموس اسلام جز به معناى راه و روش پاك و سالمِ عارى از هر گونه فريب و نيرنگ و ستم و خودكامگى نيست ، و در بردارنده بالاترين آزادى‏هاى انسانى است و دست انسان را مى‏گيرد و او را به كمال هر دو سراى و سعادت دنيا و آخرت مى‏رساند.

بنابراين ، سياست اسلامى تنظيم كننده بهترين برنامه‏هاى حكومتى در جهت تعامل آن با ملت خود و با ساير دولتهاى همسايه و غير همسايه است. همچنين آزادى‏هاى كامل و مشروع اقليت‏هاى دينى را تضمين مى‏كند و حتى مهر و رأفت آن ، حيوانات را نيز در بر مى‏گيرد.

 

سياست اسلام بر صلح و آشتى و عدم خشونت و احترام به آرا و عقايد ديگران مبتنى است و ميدان را براى مخالفان باز مى‏گذارد ، و در عرصه‏هاى گوناگون زندگى فردى و اجتماعى آزادى‏هاى فراوان! اعطا مى‏كند.

اين‏ها چيزهايى است كه ما به وضوح در اين كتاب ، آنها را لمس مى‏كنيم. مرجع عاليقدر شيعه ، حضرت آية اللّه‏ العظمى حاج سيدصادق حسينى شيرازى(دام ظله العالى) در اين كتاب بر مهمترين منابع قانون‏گذارى اسلام يعنى: قرآن ، سنّت شريف نبوى و سيره اهل بيت اطهار  عليهم‏السلام ، تكيه كرده است ، و نمونه‏هايى زنده و عينى از سياست حكيمانه‏اى كه قرآن كريم ما را بدان فرمان داده و پيامبر اسلام حضرت محمد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و جانشينان پاك و بر حق او آن را به اجرا در آورده‏اند ، ذكر كرده است.

از خداى سبحان مسألت داريم كه توفيق اجراى سياست اسلامى را به مسلمانان ـ اعم از دولت‏ها و ملّت‏ها ـ عطا فرمايد تا از اين رهگذر به سعادت دنيا و آخرت نايل آيند ، همانا او شنوا و اجابت كننده دعاست.

سخن ناشر··· 9

 

پيشگفتار··· 11

 

تمهـيد··· 15

متون دينـى [16 ]

اختلاف دو نوع سياست [19 ]

نمونه‏هايى از سياست اسلامى [20]
نمونه‏هايى از سياست معاصر [33 ]

تفاوت از زمين تا آسمان [35 ]

مباحث اين كتاب [35]
 

سياست حكيمانه پيامبر اعظم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم··· 39

سياست پايدارى و مقاومت [40 ]

سياست شجاعت و دلاورى [43 ]

سياست عفـو و گذشتبزرگ [46 ]

 

سياست گراميداشت هيأت‏هاى نمايندگى [52 ]

سياست وفادارى و خوش عهدى [64 ]

سياستِ مهربانى با همه [66 ]

سياست عطا و سخاوت به دوست و دشمن [70]

تماس مستقيم با مردم به منظور تربيت آنان [79]

سياست پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در ديگر زمينه‏ها [87]

 

سياست حكيمانه امير مؤمنان عليه‏السلام··· 93

زندگى شخصى [95 ]

سياست رفتار با نزديكان [111 ]

 

 

سياست حضرت على عليه‏السلام باكاركنانش [118 ]

آزادى در حكومت اميرمؤمنان عليه‏السلام[125 ]

برابرى در سياست اميرمؤمنان عليه‏السلام [148 ]

عفـو و گذشت حضرت على عليه‏السلام [153 ]

حضور هميشگى اميرمؤمنان عليه‏السلامدر ميان مردم [160 ]

اجراى دقيق اسلام [165 ]

سياست حضرت على عليه‏السلام درابعاد مختلف [170]

 

سياست اسلام در زمينه اقتصاد··· 177

حتى يك فقير نبايد باشد [177 ]

در افريقا فقر نبود [178 ]

و شايد در حجاز [180]

در سوئد [181]

متون دينى [181 ]

كرامت اقتصادى [182 ]

تجارت موالى [183]

 

سياست اسلام در زمينه بهداشت و سلامت··· 187

يك مقايسه [189 ]

كاهش خون [189 ]

پى‏بردن به اشتباه [190]

 

سياست اسلام در زمينه فرهنگ··· 195

جايگاه علم در قرآن [195 ]

جايگاه علم در سنّت [196 ]

نمونه‏ها [196 ]

شناخت حرفه‏ها و صنعت‏ها [199 ]

 

سياست آزادى در اسلام··· 203

آزادى انديشه و عقيده [203 ]

در فتح مكّه [204 ]

فتح سرزمين‏ها [205 ]

كفّار در مكّه و مدينه [206 ]

آيات قرآن [206 ]

ديگر آزادى‏ها [207 ]

 

سياست اسلام در مبارزه با جرايم··· 213

علما مجازات سارق را نمى‏دانند [214 ]

 

سياست اسلام در زمينه تأمين اجتماعى··· 219

انبوه نصوص دينى [219 ]

احاديث نبوى [220 ]

در احاديث ائمه طاهرين عليهم‏السلام [221]

 

 

سياست اسلام در زمينه عمران و كشاورزى··· 227

رونق شهرسازى [228 ]

رونق كشاورزى [230]

 

سياست اسلام در روابط بين‏المللى··· 235

اسلام مقدم بر خويشاوندى [237 ]

الگو گرفتن از پايمردى ابراهيم عليه‏السلام [238 ]

زنان مؤمن مهاجر [240]

نفى هرگونه استعمار [243]

 

سياست اسلام درباره افزايش جمعيّت··· 247

 

سياست اسلام در زمينه صلح و جنگ··· 253

نفى پيمان‏شكنى [255 ]

آرايش شگفت‏انگيز نظامى] 256 [

ناپالم ممنوع  258

كشتن زنان ممنوع 258  

امان دادن كمترين فرد مسلمان براى ديگر مسلمانان معتبر است 259

مؤمنان يكسانند] 261 [

خون مسلمانان با هم برابر است] 262 [

نفى هرگونه فساد ]263[

توصيه‏هاى پيشواى مسلمانان ]263 [

آرايش دقيق نظامى] 266

 آمادگى روانى و نظامى267

تصفيه حسابها در جنگ ممنوع 268

 تقسيم برابر 269

اولويت با اسلام است 271

احترام نهادن به فرستاده  272

شعار در اسلام  272  

احترام نهادن به بزرگان  273

اسلام ، دين محبّت  275

 

برخى از اصول سياست خارجى اسلام··· 279

1 ـ پذيرفتن فورى اسلام شخص [279 ]

2 ـ تعميم عدالت [281 ]

3 ـ نجات دادن مستضعفان [284 ]

4 ـ جنگ‏افروزى ممنوع! [285 ]

5 ـ برترى اسلام [286 ]6 ـ وحدت مسلمانان [292 ]

7 ـ ولايت فقهاى عادل [300]

 

سياست اسلام درباره هيأت حاكمه··· 305

رئيس حكومت : امام عليه‏السلام [305 ]

شمه‏اى از مسؤوليت‏هاى حاكم [305 ]

حسابرسى كارگزاران [306 ]

حكومت مشروع على عليه‏السلام از زبان خود او [307 ]

فــدك [307 ]

 

نفى رفاه زدگى [308]

نفى خودپرستى [308 ]

درخت بيابانى محكم‏تر است [309 ]

تكيه و توكل كامل به خداى متعال [309 ]

رياضت نفس [310 ]

همسانى با ضعيف‏ترين افراد جامعه [310]

دولتمردان و كارگزاران [311]

 

از نامه‏هاى اميرمؤمنان عليه‏السلام در كشوردارى··· 315

خشونت والى ممنوع [316 ]

خيانت ممنوع [316 ]

اسراف ممنوع [316 ]

اخلاق تحصيلداران [317 ]

حقوق حيوانات [318 ]

مهربانى با حيوانات [318 ]

فروتنى والى [319]

راه و رسم تقوا پيشگان [319 ]

از مرگ برحذر باشيد [320 ]

تأكيد بر نماز [321 ]يكسان نيستند [321 ]

حساب و كتابت را برايم بفرست [321 ]

توصيه‏هاى انسانى [322 ]

به مالك اشتر نخعى [322 ]

سفارش به پسر عمويش [342 ]

نتيجه‏گيرى [343 ]

دربان داشتن ممنوع [344 ]

همه اينها سياست است [345 ]

ايده استعمار [345]

 

علما و سياست··· 351

مبارزات علماى اعلام [352]

 

علماى شهيد··· 359

 

وظيفه‏اى همگانى··· 379