LOGIN
بیانیه ها
shirazi.ir
"سازمان جهانی نفی خشونت:"
بازداشت بانوان بحرینی با عرف و روح قانون مغایرت و مخالفت دارد
کد 5405
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 25 تیر 1396 - 21 شوال 1438
در پی بازداشت زنان بحرینی توسط مأموران رژیم آل خلیفه، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت اقدام مأموران دولت بحرین مبنی بر بازداشت زنان را به شدت محکوم می کند و این رفتار را با تمام عرف ها و قوانین بشری که عرف و پیمان های بین المللی و منطقه ای آن را تضمین کرده اند مغایر و مخالف می داند.

بیش از شش سال از زمان بروز چالش و مبارزات سیاسی که در پی دموکراسی خواهی و عدالت طلبی اجتماعی ملت بحرین چهره نمود می گذرد، دستگاه رژیم حاکم بر بحرین، بی توجه به معیارهای انسانی و اجتماعی حاکم بر کشور، زنان را هدف بازداشت های خود قرار داده است که این امر در چند ماه گذشته به شدت فزونی یافته است.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: جدای از موارد متعدد بازداشت زنان بحرینی، عملیات شکنجه ی روانی، فیزیکی و آزار را که عرق شرم بر پیشانی می نشاند، باید بر موضوع بازداشت ها افزود، به ویژه این که زنان بازداشت شده به تجاوز، شکنجه و دیگر موارد ارعاب تهدید می شوند؛ امری که دخالت بدون فوت وقت مجامع بین المللی را می طلبد.

این سازمان ده ها مورد از شکنجه ی مستمر و مکرر زنان فعال حقوق بشر را مستند کرده است و هیچ اراده ای وجود ندارد که مانع اقدامات دستگاه های امنیتی بحرین شود. در این میانه شماری از زنان نزدیک به فعالان و معارضان دستگیر و شکنجه شده اند.

سازمان جهانی نفی خشونت بر این اعتقاد است که رژیم بحرین با ادامه این انحطاط و رفتار منفی در قبال ملت، در برابر جامعه ی جهانی و تمام سازمان ها و هیئت های بین المللی با چالش مخاطره آمیز مواجه خواهد شد. بنابراین، از همه ی مسئولان خواسته می شود برای ممانعت از این رفتارها، پیمان های بازدارنده را به شدت فعال کنند.

همچنین از دستگاه های حاکمیتیِ بحرین خواسته می شود تمام زنان بازداشت شده را آزاد کنند و از استبداد و آزار ملت دست بردارند.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.